Наши партнъори са следните учебни заведения

Детски градини

  • ДГ 12  “Ян Бибиян”

Училища

  • СОУ “Гео Милев”
  • СОУ “Черноризец Храбър”
  • СОУ “Климент Охридски”
  • III ОУ “Ангел Кънчев”
  • VIII СОУ “Ал.С.Пушкин”
  • II ОУ “Н.Й.Въпцаров”
  • ОУ “Стоян Михайловски”

Благодарим Ви, че сте с нас !!!