Това е документ, в който се съдържат принципите и ценностите , с които клубът се идентифицира и които са задължителни за екипа и препоръчителни за нашите състезатели и техните родители.

 

Предисловие

1. ДФК “Шампиони” спазва действащите в страната закони и правилници.

2. ДФК “Шампиони” отхвърля всякаква дискриминация срещу хора въз основа на пол, раса, език, личен и социален статус, религиозни и политически убеждения.

3. ДФК “Шампиони” насърчава  протичането на спортни и работни процеси , основаващи се на уважение, лоялност, честност и сътрудничество.Подкрепя коректността, почтеността, солидарността и отговорността на спортисти, ръководители, служители, сътрудници и специалисти, във връзка с начините за постигане на конкретни цели и задачи.

ГЛАВА I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Обхват и адресати/заинтересовани лица

1. Принципите и разпоредбите на настоящия Етичен кодекс (“Кодексът”) включват примерни спецификации на общите задължения за лоялност, честност и трудолюбие, които формират изискванията за условията на изпълнение на спортните постижения и поведението на спортисти, треньори и други служители в спортните и съпътстващите дейности.

Принципите и разпоредбите на Кодекса са задължителни за директорите, лицата, обвързани с трудово правоотношение (персонал: ръководители, треньори, служители), както и всички други хора, които работят за ДФК “Шампиони”, каквито и да са отношенията които ги свързват с него (сътрудници и специалисти). Директори, служители, консултанти и специалисти се наричат по-долу “заинтересовани лица”.

Член 2. Общи принципи

1. Кодексът е набор от принципи, чието спазване е от основно значение за правилното протичане на спортната дейност, за доброто функциониране и надеждността на управлението, както и за имиджа на ДФК “Шампиони”. На тези принципи се основават действията, поведението и взаимоотношенията, както вътрешни, така и външни за клуба ни.

2. Всички в ДФК “Шампиони” работят със съзнанието, че хората са ключов елемент за развитието на клуба. Управлението на дейността се основава на зачитането на личността, доброто отношение и професионализма.

3. При извършването на спортните дейности ДФК “Шампиони” насърчава “Fair Play” (честната игра), като го смята за съществен не само по време на спортните състезания, но и във всеки етап от тяхното управление.

4. ДФК “Шампиони” се придържа към принципите на “феър плей” включващи понятията лоялност, приятелство, уважение към другите, спортсменство, включително борбата с измамите, отхвърлянето на триковете които са на ръба на правилата, борбата срещу употребата на допинг и насилие.

ГЛАВА II – ФУТБОЛНО ОБУЧЕНИЕ

Член 3. ДФК “Шампиони” организира дейността на децата и юношите по такъв начин, че:

◦ състезателните структури са подходящи за специфичните възрастови нужди и възможности

◦ хората работещи в този сектор (треньори, специалисти, лекари и др.) притежават подходящия професионализъм и поведение в и извън сферата на спорта и служат като положителен пример на децата и юношите;

◦ установява у служителите в този сектор необходимото внимание, за да се предотврати каквато и да е форма на дискриминация, експлоатация и злоупотреба;

◦ желаната спортно-състезателна ангажираност, по отношение на възрастта, е подходяща за физическото състояние и постигнатото ниво на подготовка и квалификация;

◦ насърчава съревнованието и състезателния успех , на базата на честна игра,.Поощрява индивидуалното развитие на всеки играч, като се старае да избягва това, детето или юношата да формират очаквания – несъответстващи на техните реални възможности.

ГЛАВА III – ПОСЛАНИЯ

Член 4. Етичният кодекс е спортна инициатива, обвързана с развитието на футболистите. Идеята е да дадем на децата и юношите най-добрите спортни преживявания. Това означава развиване на умения, повишаване на забавлението, да окуражаваме всеки да участва и да подчертаем важността на честната игра.

Етичният кодекс подкрепя образователни организации, осигуряващи на младежите участие в спортни събития и помагащи им да се забавляват. Всички, които се включват – играчи, треньори, съдии, администратори, родители и журналисти, имат важна роля. И индивидуално, и като група, ние осигуряваме подходяща среда. Целта ни е да окуражим младите състезатели не само да участват, но и да спазват правилата и всеки да се отнася честно и коректно към себе си, другите и играта. Резултатът ще бъде по-добър футбол за всички – играчи, треньори, родители, организатори, зрители  и т.н.

Член 5. Към играчите:

1. Играйте по правилата.

2. Никога не спорете със съдията. Ако не сте съгласни оставете капитана или треньора да отидат при него на почивката или след края на мача.

3. Контролирайте се. Обидите по адрес на съдията или друг играч, умишленото разсейване или провокиране на съперника не е приемливо и не се позволява в нито един спорт.

4. Работете еднакво усърдно за себе си и за своя отбор. Ако отборът ви има полза, и вие ще имате.

5. Бъдете спортсмен. Аплодирайте всички добри изяви независимо дали са на вашия отбор или на противниковия.

6. Отнасяйте се с всички, както искате да се отнасят с вас. Не пречете, нападайте или лъжете противников играч.

7. Работете в екип с треньора, съотборниците и опонентите си. Без тях няма да има състезание.

8. Показвайте уважение към официалните лица на състезанието, както и към съперника и неговата публика.

9. Играйте за забавление, а не единствено, за да доставите удоволствие на родители и треньорите си.

10. Не обвинявайте съотборниците си за допуснати грешки.

11. Не се подигравайте, не подвиквайте и не подтискайте нито съотборниците си, нито съперниците си!

12. Не правете расистки, сексистки, религиозни и други дискриминиращи коментари!

13. С поведението си ,на терена и извън него, бъдете за пример и не злепоставяйте авторитета на ДФК Шампиони !

14. След края на мача, независимо от резултата, показвайте спортсменство и поздравявайте с ръкостискане противниковите играчи, треньори и длъжностните лица!

Всички играчи трябва да се стараят:

1. Да се обличат подходящо за сезона и случая облекло за тренировка или мач.

2. Да носят удобни и подходящи обувки и кори.

4. Ако носят очила то, те трябва да са обезопасени.

Член 6. Към родителите:

1. Помнете, че децата спортуват за свое удоволствие, а не за ваше.

2. Окуражавайте децата да участват. Не ги задължавайте.

3. Насочете вниманието си към старанието на децата, а не към това дали печелят или губят.

4. Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.

5. Никога не крещете на дете, че е сбъркало или загубило.

6. Помнете, че децата се учат най-добре от примери. Аплодирайте добрата игра на всеки отбор.

7. Подкрепете всяко усилие да се избегнат обидите и физическите разправии в спорта.

8. Уважавайте решенията на съдиите и учете деца също да постъпват така.

9. Оценявайте доброволците, треньорите, съдиите и администраторите. Без тях детето Ви не би участвало в качествено спортно състезание.

10. Давайте добър пример на децата със собствените си постъпки и държание.

11. Помагайте на децата да научават правилата и тънкостите на играта.

12. Не подвиквайте на децата по време на тренировка или мач, защото така обиждате треньора и обърквате играча.

13. Не изисквайте от децата победа на всяка цена, защото така ги напрягате допълнително и съсипвате усещането им за празник.

14. Не използвайте думи и жестове, с които бихте навредили на авторитета на клуба.

15. След края на мач, на който не сте били, питайте децата как са играли, а не как са завършили.

Родителите трябва да са убедени, че:

1. Децата им са облечени подходящо за футболна тренировка или мач (според моментните климатични условия), както и с подходящи футболни обувки, кори.

2. Децата им са пристигнали на стадиона навреме за тренировка или мач, както и да са прибрани след същите в подходящия момент.

Член 7. Към треньорите:

1. Помнете, че децата участват за удоволствие и победата е само част от забавлението.

2. Никога не крещете на дете, защото е сбъркало или загубило.

3. Бъдете разумен в изискванията си към времето, ентусиазма и енергията на младите спортисти.

4. Учете играчите си да спазват правилата и им обяснете, че това е тяхна отговорност

5. Когато е възможно групирайте играчите така, че всеки да има равен шанс за изява и успех.

6. Внимавайте да не надцените талантливите играчи. Средните се нуждаят и заслужават равно време за изява спрямо по-талантливите.

7. Уверете се, че екипировката и съоръженията са безопасни и подходящи за възрастта и уменията на играчите.

8. Развийте уважение към уменията на противниците, към другите треньори и към преценките на съдиите.

9. Следвайте лекарските препоръки по отношение на това, когато контузен играч е готов да се върне към тренировки или състезания.

10. Бъдете в крак с последните треньорски похвати, методики и принципи по отношение израстването и развитието на децата.

11.  Създайте възможности за научаване на подходящо спортно поведение, както и на основни умения от играчите ви.

12. Осведомете децата за плюсовете от спортните дейности и им помогнете да разберат разликата между младежкото състезание, в което участват, и професионалния спорт.

Член 8. Към зрителите:

1. Помнете, че децата спортуват за тяхно удоволствие, а не за ваше.

2. Аплодирайте доброто представяне и усилията на всеки отбор. Поздравявайте всички участници независимо от изхода на срещата.

3. Уважавайте решенията на съдиите и учете децата да правят същото.

4. Никога не се подигравайте или не се карайте на дете за негова грешка.

5. Осъждайте употребата на насилия под всякаква форма, независимо дали е от страна на зрители, треньори, съдии или играчи.

6. Уважавайте съперника. Без него не би имало мач.

7. Окуражавайте играчите да се съобразяват с правилата и решенията на съдиите.

8. Не използвайте груб език и не тормозете играчите, треньорите или съдиите.

ЗАПОМНЕТЕ!

Децата се подвеждат лесно и често са прекалено ентусиазирани, така че трябва да бъдат оценявани позитивно. Почти винаги, прекаленият натиск и очаквания дават негативен ефект. За тях негативните оценки и инструкции често са трудно разбираеми.

Бихме могли да намалим напрежението и тревогата в тях, ако прости ги оставим да се забавляват с футбола и не очакваме победата на всяка цена.

Децата нямат намерение да правят грешки.

Грешките са част от играта.

Нека играта бъде техният учител.

Борбата за победа е съществен елемент в спорта. Но дори по-важно от победите, особено за младите играчи, е духът на мача, първенството или турнира. Младите хора обичат да спортуват – харесва им да играят и да придобиват нови умения. Да спечелиш е важно, но не е единствената причина да играеш.

ГЛАВА IV – САНКЦИИ

Член 9. Разпоредбите на този кодекс са неразделна част от договорните задължения на заинтересованите лица, или лица, които имат бизнес взаимоотношения с ДФК “Шампиони”.

1. Нарушението на Кодекса може да представлява нарушение на договорните задължения, с всички правни последици, включително прекратяване на договора или възстановяване на евентуални щети.

2. За системно неспазване или грубо нарушаване на кодекса от страна на родител, клубът си запазва правото да отстрани неговото дете от отбора.

ГЛАВА V – ФИНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10. Този кодекс, признавайки фирмената практика е одобрен от ръководството на клуба.

1. Всяко изменение и / или допълнение трябва да бъде одобрено от ръководството на клуба и разпространено незабавно до заинтересованите лица.

Варна, 10 януари 2014 г.