“Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията с партньорите си на доброволни начала. Най-общо социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социалните дейности като необходимоприсъщи.”

Ние от детски футболен клуб “Шампиони” искаме да покажем своята отговорност по отношение на околната среда, в коята живеем, за нейното опазване и развитие. Като клуб, който развива млади таланти в областта на футбола, ние също така се стремим да им покажем и да ги научим на това да бъдат отговорни и инициативни хора, които да дават своя принос за развитието не само на обществото, но и за опазването на околната среда.

В амбицията си да бъде един по-добър и социално отговорен клуб, ДФК “Шампиони” организира и изпълнява различни проекти, които имат за цел да популизират идеята за отговорност на младите хора в България към заобикалящата ги среда, за да живеем всички ние в една по-добра и зелена страна.

  • Общество облагородяване на градската среда
  • Околна среда възстановяване или опазване на околната среда; рециклиране
  • Човешки капитал и условия на труд удовлетвореност и ангажираност на служителите
  • Знание и образование насърчаване на младите интелигентни хора