Наши партнъори са следните учебни заведения

Детски градини

  • ДГ 12  “Ян Бибиян”
  • ДГ 37  “Пламъче”
  • ДГ 45  “Морски свят”

Училища

  • СОУ “Черноризец Храбър”
  • СОУ “Климент Охридски”

Благодарим Ви, че сте с нас !!!